[:pl]Czym są zasady WCAG 2.0 (2.1)?[:]

[:pl]Nowa ustawa o dostępności opiera się na zasadach WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines), ale ich nie definiuje. Kopiuje jedynie z ustawy o informatyzacji tabelkę zawierającą bardzo uproszczony obraz tego, czym te zasady są. W gruncie rzeczy, bez specjalistycznej wiedzy nie da się wprowadzić tych zasad w życie, a czasu pozostało niewiele, bowiem uchwalona 4 kwietnia 2019 r. ustawa o dostępności wchodzi w życie 23 maja 2019 r.

Warto, jednakże, przynajmniej mieć pojęcie o co w tych zasadach chodzi. Definiują one 4 obszary (zwane zasadami), których spełnienie przynajmniej na poziomie A umożliwi osobom z niepełnosprawnościami (np. z dysfunkcją wzroku) zapoznanie się i zrozumienie zawartości strony internetowej albo aplikacji mobilnej. Przykładowo, Wytyczna 1.1 nakazuje stosowanie opisów tekstów dla zdjęć publikowanych w sieci, dzięki czemu np. osoby niewidzące lub niedowidzące mogą odsłuchać zawartość stron internetowej z taką grafiką z pomocą oprogramowania do czytania mając świadomość, że w danym miejscu na stronie jest zdjęcie i co ono zawiera. Dlatego też, taka strona powinna zawierać sensowne opisy zdjęć.

Wymogów jest, jednakże, znacznie więcej, a poniższa tabela skopiowana z treści ustawy o dostępności to zaledwie czubek góry lodowej, jaką są wytyczne dotyczące dostępności spisane przez organizację W3C.

Zasada Wytyczne Kryterium sukcesu Poziom
1 – Postrzegalność 1.1 – Alternatywa w postaci tekstu 1.1.1 – Treść nietekstowa A
1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie 1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie) A
1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie) A
1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie) A
1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie) AA
1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości 1.3.1 – Informacje i relacje A
1.3.2 – Zrozumiała kolejność A
1.3.3 – Właściwości zmysłowe A
1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym AA
1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości AA
1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści 1.4.1 – Użycie koloru A
1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku A
1.4.3 – Kontrast (minimalny) AA
1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu AA
1.4.5 – Tekst w postaci grafiki AA
1.4.10 – Zawijanie tekstu AA
1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem AA
1.4.12 – Odstępy w tekście AA
1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa AA
2 – Funkcjonalność 2.1 – Dostępność z klawiatury 2.1.1 – Klawiatura A
2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę A
2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe A
2.2 – Wystarczająca ilość czasu 2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu A
2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie A
2.3 – Ataki padaczki – Migotanie 2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu A
2.4 – Możliwość nawigacji 2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków A
2.4.2 – Tytuły stron A
2.4.3 – Kolejność fokusu A
2.4.4 – Cel linku (w kontekście) A
2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony AA
2.4.6 – Nagłówki i etykiety AA
2.4.7 – Widoczny fokus AA
2.5 – Sposoby wprowadzania danych 2.5.1 – Gesty punktowe A
2.5.2 – Anulowanie kliknięcia A
2.5.3 – Etykieta w nazwie A
2.5.4 – Aktywowanie ruchem A
3 – Zrozumiałość 3.1 – Możliwość odczytania 3.1.1 – Język strony A
3.1.2 – Język części AA
3.2 – Przewidywalność 3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem A
3.2.2 – Podczas wprowadzania danych A
3.2.3 – Konsekwentna nawigacja AA
3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja AA
3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji 3.3.1 – Identyfikacja błędu A
3.3.2 – Etykiety lub instrukcje A
3.3.3 – Sugestie korekty błędów AA
3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych) AA
4 – Kompatybilność 4.1 – Kompatybilność 4.1.1 – Parsowanie A
4.1.2 – Nazwa, rola, wartość A
4.1.3 – Komunikaty o stanie AA

[:]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *